Coaching

D’acord amb el ICF -International Coaching Federation- el coaching és un procès d’acompanyament, reflexiu i creatiu, que inspira als clients a desenvolupar el seu potencial personal i professional, es un procés de presa de consciencia i canvi. No és teràpia ni consultoria.

Ens apropa a una vida més plena, equilibrada i amb harmonia.

El coaching assistit amb cavalls es una especialitat del coaching en la que, a més del coach, intervé un o més cavalls, que fan de mediadors per tal que el procés sigui més ràpid.

Las sessions sempre es realitzen peu a terra, no fa falta tenir coneixements previs ni experiència amb cavalls.


Què podem treballar

Transformar pors i inseguretats

Facilitar l’autonomia i l’empoderament

Millorar les relacions personals

Ampliar la flexibilitat i la capacitat d’adaptació

Desenvolupar noves estratègies

Incrementar el benestar

Treballar el lideratge

Perquè amb cavalls

El cavall és un animal molt idoni per desenvolupar aquesta activitat, ja que, degut a la seva condició de presa, es molt sensible a tot el que passa al seu voltant.

Té una gran capacitat para detectar els estats emocionals de les persones, rep la informació a través del nostre llenguatge corporal i la nostra actitud.

El cavall percep la persona tal i como és, sense ningun tipus de filtre.

Constelacions familiars

Les constel·lacions familiars son una tècnica terapèutica desenvolupada a la dècada dels 90 per Bert Hellinger, filòsof i terapeuta alemany. Es basa en que molts dels nostres problemes i conflictes tenen l’origen en dinàmiques ancestrals familiars. Es un tipus de teràpia sistèmica transgeneracional.

En una constel·lació es representa simbòlicament l’estructura familiar i s’exploren aquells patrons limitants repetitius i ocults entre els membres de la família. Al fer-los visibles i ser conscient d’ells, els podem transformar per tal de resoldre els conflictes del nostre present.


Poema sufí

« Vaig trucar a la porta

i em van preguntar: Qui és?

vaig contestar: sóc jo

La porta no es va obrir.

Vaig trucar de nou a la porta.

Un altre cop la mateixa pregunta: Qui és?

vaig contestar: sóc jo

I la porta no es va obrir

Una altra vegada vaig trucar.

I de nou em van preguntar: Qui és?

vaig contestar: sóc tu

I la porta es va obrir»

Teràpies energètiques

Descobreix com a través dels minerals pots millorar l’energia del cos i la ment.

Cada mineral o cristall té unes propietats específiques i úniques, quan l’energia que desprenen les pedres entren amb ressonància amb el camp eteri de les persones, ajuden a equilibrar i harmonitzar l’energia de l’organisme.

Els minerals i cristalls s’han format al llarg de milers d’anys, agafen l’energia del sol i de la natura, cada un dels minerals vibra en una determinada freqüència, al igual que cadascun dels centres energètics del cos o xacres, la gemmoteràpia ens ajuda a restablir i reequilibrar aquests centres vitals.

Neteges energètiques d'espais

Els espais físics reben la influencia de les vivències que s’hi produeixen, les emocions de les persones que hi habiten o els visiten deixen l’empremta en l’espai. De vegades s’hi ha produït fets dolorosos i traumàtics, alguns dels quals ni tant sols coneixem.

Tot això fa que s’hi puguin acumular energies denses que acaben afectant a les persones que habiten aquests espais.

La neteja energètica dels espais ens permet retornar a un espai equilibrat, lliure de càrregues denses i on l’energia i la llum torna a fluir.